skip to Main Content

De Auteur/’Deportaties’

(The Author/’Deportations’)
 

lengte 6 meter, breedte 2 meter, hoogte 2 meter

photos: Tom Haartsen

Tekst bij Installatie: ‘Deportaties’ December 2020

De Auteur.

De man bovenop de stellage is mijn vader en tevens de auteur van de 40 identieke boeken, die rondom hem liggen uitgestald.

Na zijn Concentratiekamp ervaringen van de WO2, schreef hij zijn getuigenissen onmiddellijk op. (1946)
Deportatieswerd de titel van zijn boek.

Op een site van tweedehands boeken, ontdekte ik dat deze uitgave voor een luttel bedrag te koop was.
De behoefte deze verloren ‘kinderen’ één voor één te terug te roepen, leidde tot een vondst van reeds 50 stuks.

Door de jaren heen tuimelden deze boeken mijn brievenbus binnen, uit de meest uiteenlopende dorpjes en steden in Nederland.
Elk op zeer persoonlijke wijze verpakt.
Soms, een potlood notitie, in een ouderwets mooi handschrift, sierde de marge.
Sommigen roken naar oud, muf, vergeeld papier.
Weer anderen waren beplakt met een Ex Libris of een bescheiden vignette van de boekhandel van herkomst. Velen kwamen beduimeld uit hun verpakking.
Bijna had ik ze op boerenjongens willen trakteren, waar de auteur zo van hield.
Het was tenslotte een feestelijk thuiskomen.

Na enkele jaren besloot ik 40 boeken, in op maat gemaakte houten bakjes te leggen,
en met epoxyhars te verzegelen.
Inmiddels zijn ze dicht en onleesbaar geworden en schitteren als helder glas.
In een lange, lange slinger zijn ze aan elkaar gespijkerd.
Nu vormen zij die loodzware sleep, die mijn vader met zich mee torste.

Text to installation: ‘Deportaties’ December 2020

The Author.

The figure on top of the elevated rubbish is my father.
Also the author of the 40 identical books spread out around him on the floor.

Immediately after my fathers Concentration Camp experiences from WWII, he wrote down his testimonials. (1946)
“Deportaties” became the title of his book.

On a Dutch internet site for second hand books,
I happened to discover that many of this particular edition were for sale for a paltry amount.
The idea to bring those ‘lost children’ back home lead to the result of 50 books.
Over the years the books tumbled down into my mailbox.
Originating from the most diverse- and distant villages and cities in Holland.
All wrapped very personally and cared for.
Some looked worn out and thumbed, others had markings and notes pencilled in.
They definitely aged after 70 years.

After a while the thought evolved to create an installation.
40 customized wooden crates for each book to find their final destination,poured over with epoxy resin.
Now they are sealed and illegible, but shine as clear glass.
They are nailed together In a long pendulum,portraying this very heavy weight my father towed along with him.

Hier een link naar de Beeldbank ‘het Geheugen’
(Here a link the Image bank ’the Memory’)
S. van den Bergh, ‘Deportaties’

 

Back To Top